Broedseizoen is begonnen!

Broedseizoen is begonnen!

Het broedseizoen is weer begonnen. Meerkoeten en eenden nestelen weer aan de singel en de eerste pulletjes (jonge eendjes) zijn al gesignaleerd.

Het gaat slecht met de wilde eend in de stad. Mensen, honden en andere vogels zijn hun grootste vijand! Wij kunnen de vogels een handje helpen door ze met rust te laten!

Stop met maaien!
We pleiten ervoor dat de gemeente tot na het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) het gras niet maait en zéker de natuurlijke oevers met rust laat. Wij waren dan ook verbijsterd dat eind maart nog mannen in pakken met machines bezig waren de natuurlijke oevers langs de singels kort te zetten!

Plaats een #maaimenietje
Help ons de gemeente duidelijk te maken dat ze moeten stoppen met het maaien van de singels en zet een #maaimenietje in de berm! Op de website van Natuurmonumenten vind je een bouwtekening
Voor materialen en gereedschappen kun je eventueel bij ons terecht. We hebben van alles voor je liggen!

Hou honden aan de lijn
Loslopende honden kunnen de eenden verstoren tijdens het broeden waardoor ze wegvliegen. Jonge eendjes lopen daardoor gevaar opgegeten te worden door andere vogels, zoals kraaien en kauwen. Hou de hond dus aan de lijn en spreek hondenbezitters erop aan dat ze de broedende vogels verstoren.

Plaats eendentrappetjes
De hoge beschoeiing maakt het onmogelijk voor de eenden om de kant op te klimmen wanneer ze dat willen. Ook daarmee kun je helpen door een trappetje te plaatsen langs de oever. Bij voorkeur in de buurt van de natuurlijke oevers, zodat ze daar kunnen schuilen. Wij kunnen je adviseren hoe je dat moet doen.

Laat natuurlijke oevers met rust
Plaats een #maaimenietje
of een eendentrappetje