Wie we zijn

Stadskwekerij De Kas is een bewonersinitiatief van Eva Bes en Marja Versteeg, twee tuinvrouwen uit Rotterdam Noord met hart voor de natuur én voor mensen. Wij willen ons inzetten voor het verhogen van biodiversiteit in de stad en de verbinding tussen mensen en organisaties.

We wonen al 10-tallen jaren in de stad, maar oorspronkelijk komen we ‘van buiten’. We worden gelukkig van werken in het groen en willen dat met anderen delen. We vinden het leuk aan mensen de kleine wonderen van de natuur te laten zien en te laten ervaren hoe belangrijk groen is voor ons welzijn.

Toen we in 2016 ons oog lieten vallen op het kassencomplex in het hartje van Blijdorp, waren we op slag verliefd: wát een oase van rust en groen! De eigenaar gaf ons de kans samen met vrijwilligers aan de slag te gaan met het kweken van planten in ruil voor onderhoud van de tuin op het terrein. Die kans hebben we met beide handen gegrepen.
In 2017 deed zich opnieuw een kans voor: de eigenaar gaf aan te willen stoppen met het bedrijf en vroeg ons of we misschien ideeën hadden om de kassen over te nemen. Natuurlijk hadden we die! We mochten opeens hardop gaan dromen…

In 2018 hebben we stichting Stadskwekerij De Kas opgericht. Er ligt inmiddels een visiedocument dat we samen met onze stakeholders hebben gemaakt om in de kassen een kenniscentrum over ecologisch groen en kleinschalig waterbeheer te realiseren met daaromheen een educatieve tuin en kwekerij.

We willen onze ideeën verder uitwerken met bewoners en al onze andere stakeholders, zodat het een breed gedragen project wordt. We hopen dat de kassen in de komende jaren weer gaan leven, voor de natuur én voor de wijk. Dat verdient deze bijzondere locatie én dat verdienen de bewoners!

Foto: www.davidrozing.nl