Missie

 

Met Stadskwekerij De Kas willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad. Samen met diverse organisaties werken wij aan het in balans brengen van de bebouwde omgeving. Dit pakken wij aan door de ontwikkeling van ecologisch groen. Dat wil zeggen dat wij de mogelijkheden voor een dier- en insectenvriendelijke leefomgeving en kleinschalig waterbeheer te stimuleren.

Tegelijkertijd willen we met onze projecten een verbindende rol vervullen voor groeninitiatieven en bewoners in de wijk. Leidende waarden voor ons zijn: biodiversiteit, verbinding en toegankelijkheid. Ons werk doen we zoveel mogelijk met gesloten kringlopen en volgens het principe van cradle to cradle.

Ecologisch groen is wat ons betreft groen dat een meerwaarde heeft voor fauna, zoals: vogels, vlinders, bijen en hommels.