Missie

Met Stadskwekerij De Kas willen we een bijdrage leveren aan biodiversiteit in de stad. Dit doen we door aandacht te vragen voor meer natuurlijk groen en het gebruik van regenwater. We richten ons daarbij op duurzame en betaalbare oplossingen.

Tegelijkertijd willen we met onze projecten een verbindende rol vervullen voor groeninitiatieven en bewoners in de wijk.

Leidende waarden voor ons zijn: biodiversiteit, verbinding en toegankelijkheid. Ons werk doen we zoveel mogelijk met gesloten kringlopen en volgens het principe van cradle to cradle.

Met natuurlijk groen bedoelen we: groen dat een meerwaarde heeft voor dieren, waaronder vogels, vlinders, hommels en bijen. Planten die in de natuur voorkomen, spelen daarin een hoofdrol.