Hulp en advies

Groen is belangrijk voor de stad, de natuur en de mensen.

Stadskwekerij De Kas zet zich in voor de aanleg van meer groen met een hoge natuurwaarde.

De stad staat in de komende jaren voor de uitdaging klimaatverandering het hoofd te bieden. Uit recent onderzoek blijkt dat hoosbuien en hittestress meer in de stad voorkomen dan elders. Planten nemen water op en zorgen dat het weer in de lucht komt via verdamping. Daarmee helpt het groen de stad bij de wateropgave én bij het bestrijden van oververhitting.

Voor de natuur is het groen belangrijk als schuilplek, broedplaats en voedselbron. Iedere plant heeft z’n eigen unieke relaties met verschillende soorten organismen. Sommige plantensoorten hebben veel verschillende relaties, anderen weinig. Dat noemen we natuurwaarde. Zo heeft een eik bijvoorbeeld maar liefst 700 verschillende relaties en een plataan maar een handjevol.

Minstens zo belangrijk is het groen voor de mensen zelf! Uit onderzoek blijkt dat mensen zich veiliger, prettiger en vrolijker voelen als er meer groen in de straat is. Ook leidt groen tot meer sociaal contact: mensen maken makkelijker een praatje.

Hulp aan bewoners
Stadskwekerij De Kas is een warm voorstander van tegel eruit, groen erin en helpt  bewoners daar graag bij.
Meer natuurlijk groen hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. In de inspiratietuin op onze locatie laten we zien wat je zelf kunt doen doen. We helpen met kennis, vaardigheden en allerhande materialen zodat bewoners ook daadwerkelijk aan de slag kan gaan.

Je eigen geveltuin
Een geveltuin is een rand met planten langs de gevel. Met een geveltuintje maak je de straat groener, vrolijker én koeler in de zomer. Je mag daarvoor tegels wippen uit de stoep, mits er voldoende ruimte overblijft voor de doorgang. Iedere gemeente heeft daarvoor z’n eigen regels. De Rotterdamse spelregels vind je hier.

Om je te helpen bij de aanleg, hebben we hieronder een handig stappenplan voor je gemaakt. Mocht je er alsnog niet uitkomen of gereedschap nodig hebben, neem dan contact met ons op.
Kijk ook eens rond op internet of er subsidiemogelijkheden zijn. In Rotterdam heeft Opzoomermee soms leuke acties en je kunt – als je met je buren samen een plan smeedt – een bewonersinitiatief indienen bij de gebiedscommissie of wijkraad.