Groenbeheer

Hulp bij ecologisch groenbeheer 

Het beheer van ecologisch groen is belangrijk voor de stad, de natuur en de mensen. De stad staat in de komende jaren voor de uitdaging klimaatverandering het hoofd te bieden. Uit recent onderzoek blijkt dat hoosbuien en hittestress meer in de stad voorkomen dan elders. Planten nemen water op en zorgen dat het weer in de lucht komt via verdamping. Daarmee helpt het groen de stad bij de wateropgave én bij het bestrijden van oververhitting. Om die reden is Stadskwekerij De Kas dan ook een warm voorstander van tegel eruit en groen erin. Wij helpen  bewoners daar graag bij, onder andere door adviezen over geveltuintjes en diverse aspecten die bij ecologisch groenbeheer een rol spelen..

 

Advies over natuurwaarde


Voor de natuur is het groen belangrijk als schuilplek, broedplaats en voedselbron. Iedere plant heeft z’n eigen unieke relaties met verschillende soorten organismen. Sommige plantensoorten hebben veel verschillende relaties, anderen weinig. Dat noemen we natuurwaarde. Zo heeft een eik bijvoorbeeld maar liefst 700 verschillende relaties en een plataan maar een handjevol. Stadskwekerij De Kas zet zich in voor de aanleg van meer groen met een hoge natuurwaarde. Zo kun je bij ons terecht voor advies, bijvoorbeeld over de juiste plantenkeuze en de toegevoegde waarde van de planten voor andere organismen als vogels, vlinders, bijen en hommels. Op onze kwekerij vind je allerlei planten met een hoge natuurwaarde.

 

Kennis delen

Naast biodiversiteit en toegankelijkheid, is één van onze kernwaarden verbinding. Minstens zo belangrijk is het groen voor de mensen zelf! Uit onderzoek blijkt dat mensen zich veiliger, prettiger en vrolijker voelen als er meer groen in de straat is. Ook leidt groen tot meer sociaal contact: mensen maken makkelijker een praatje. Vandaar stimuleert Stadskwekerij De Kas de vergroening van straten én de rol van bewoners zelf daarbij. Groenbeheer hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Wij stimuleren planten te delen en te ruilen met elkaar. In de educatieve tuin rondom Stadskwekerij De Kas laten we zien wat bewoners zelf kunnen doen met ecologisch groen. We helpen met kennis, vaardigheden en allerhande materialen zodat bewoners ook daadwerkelijk aan de slag kan gaan.