Primeur: de watersensor

Primeur: de watersensor

Afgelopen maand is een eerste versie van de watersensor in gebruik genomen op De Kas. Deze sensor meet periodiek de hoeveelheid water in de regenwatertank en bepaalt daarmee ook de totale hoeveelheid regenwater die is opgevangen en gebruikt. In de online app kunnen we de statistieken inzien.

Komende periode gaan we alle watertanks die ons dakwater gaan opvangen voorzien van een sensor en experimenteren met het – op afstand en automatisch – aansturen van de uitstroom. Het opgeslagen regenwater gaan we gebruiken voor de toilet, de kwekerij én voor infiltratie in de tuin.   

Op deze manier willen we bezoekers laten zien dat je op een slimme manier regenwater kunt opvangen én gebruiken.

Unieke kruisbestuiving
De watersensor is ontwikkeld door Richard Langhorst, een bewoner in Blijdorp die slim is met internet en databases en sinds kort ook een 3D printer in huis heeft. Toen hij hoorde dat wij op zoek waren naar een slimme en betaalbare watersensor, schoot hij direct te hulp.Om in aanmerking te kunnen komen voor de gemeentelijke subsidie klimaatadaptatie, moet er een slim systeem gekoppeld zijn aan de regenwaterbergingen.  
We vinden het erg tof dat De Kas op deze manier opnieuw heeft geleid tot een unieke kruisbestuiving tussen bewoners die wat wíllen én kunnen op het gebied van meer ecologisch groen en regenwateropvang.

Wil je meer weten?
Neem gerust contact op met Richard Langhorst via info@werkslim.org

Subsidie klimaatadaptatie
Alle Rotterdammers kunnen sinds 1 januari 2020 subsidie aanvragen bij de gemeente als ze maatregelen nemen waardoor Rotterdam beter is voorbereid op extreem weer. Denk onder meer aan vervangen van bestrating door extra groen en regenwateropvang.
Kijk voor meer info op: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/subsidie-klimaatadaptatie/

Wij hebben zo’n subsidie aangevraagd en deze is toegezegd. In een volgende nieuwsbrief gaan we dieper in op de maatregelen die wij nemen om het regenwater niet meer het riool in te laten stromen en wat je gedurende dit proces zoal tegen kunt komen. Kom regelmatig op het terrein van De Kas en je zult de aanpassingen en werkzaamheden met eigen ogen kunnen zien.