Rotterdams Weerwoord in De Kas

Rotterdams Weerwoord in De Kas

In oktober ontvingen we Rotterdams WeerWoord in Stadskwekerij De Kas. De deelnemers van deze beweging voor een klimaatbestendige stad geïnitieerd door de Gemeente zoeken in gezamenlijkheid oplossingen om de stad voor te bereiden op het veranderende klimaat. Als laaggelegen stad in een delta zal Rotterdam aandacht moeten schenken aan de risico’s van klimaatverandering. Om de stad voor alle bewoners leefbaar te houden, maar ook om het imago van veilige havenstad te waarborgen.

 

Het proces

De bijeenkomst was een vervolg op een eerdere bijeenkomst bij Blue City in februari. Daar mochten de deelnemers dromen over Rotterdam in 2050. Onder andere geïnspireerd door de Plukbar, een buffet bestaande uit allerlei groen uit het Voedselbos, en een gedicht van spoken word artist Odair Innocencio. Deze middag ontmoetten woningcorporaties, hoogheemraadschappen, Evides en verschillende afdelingen van de gemeente elkaar om de opgave nog concreter te maken en te zien wie hier wat in kan bijdragen.

 

Integrale aanpak

Rotterdam krijgt er in de komende 30 jaar 70.000 banen bij en staat in diezelfde periode voor de opgave om 50.000 woningen te realiseren. In de omgevingsvisie Rotterdam zal duidelijk gemaakt worden hoe we de stad in deze opgave het beste tot zijn recht kunnen laten komen. Oplossingen zullen soms gevonden kunnen worden in combinaties, bijvoorbeeld een parkeervoorziening onder een waterplein. Maar er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden. Om een stad leefbaar te houden moet deze ook voldoende groen zijn, die ruimte kan dan niet gebruikt worden voor woningen. Ook mobiliteit is een vraagstuk: is het mogelijk en wenselijk dat iedereen zich in de stad blijft voortbewegen met een auto of zijn er andere, betere oplossingen te verzinnen? De Coolsingel is, als deze straks klaar is, hier een mooi voorbeeld van. Naast ruimtegebrek in de binnenstad, is ook luchtkwaliteit, en daarmee de gezondheid van de bewoners onderdeel van het integrale plan. De luchtkwaliteit wordt in Rotterdam niet alleen bepaald door het verkeer maar ook door de havens. Toch voldoet de luchtkwaliteit in Rotterdam, op een enkele straat na, overal aan de wettelijke norm.

 

Bewust en concreet

Het is nu tijd om klimaatadaptatie op te schalen. Rotterdams WeerWoord vindt het belangrijk de bewoners van Rotterdam te betrekken bij het klimaatadaptief maken van de stad. De enige werkbare benadering van de klimaatopgave is een integrale aanpak. Daarom zijn zij al langer in gesprek met allerlei partijen in de stad, van organisaties tot bewoners. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden en worden aangesloten bij bestaande kansrijke plannen. Door deze twee waarden bij elkaar te brengen, bouw je aan een prioriteitenkaart die ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

 

Meer weten over Rotterdams WeerWoord? https://rotterdam.notubiz.nl/document/7383963/1/19bb12119