Waterbeheer

Het meeste regenwater dat in de stad valt, komt op een harde ondergrond terecht en wordt afgevoerd naar het riool. Meestal gebeurt dat probleemloos. Maar na extreme buien kan het riool de hoeveelheid water niet meer aan en ontstaat er wateroverlast op straat, in huizen en in tuinen.

Bewoners kunnen helpen het watervraagstuk van de stad op te lossen door tegels te verwijderen en te vervangen door groen zodat de ondergrond kan werken als een spons. Tuinbezitters kunnen het water meer ruimte geven door regenpijpen af te koppelen en het de tuin in te laten stromen in plaats van op het riool. Ook kan het regenwater worden opgevangen in tonnen en vaten om het later weer te gebruiken in perioden van droogte.

Stadskwekerij De Kas geeft bewoners advies over kleinschalig waterbeheer in straten en tuinen en laat op het terrein voorbeelden zien van goedkope oplossingen waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen.