Groenbeheer

Groen is belangrijk voor de stad, de natuur en de mensen.

De stad staat in de komende jaren voor de uitdaging klimaatverandering het hoofd te bieden. Uit recent onderzoek blijkt dat hoosbuien en hittestress meer in de stad voorkomen dan elders. Planten nemen water op en zorgen dat het weer in de lucht komt via verdamping. Daarmee helpt het groen de stad bij de wateropgave én bij het bestrijden van oververhitting.
Stadskwekerij De Kas is dan ook een warm voorstander van tegel eruit, groen erin en helpt  bewoners daar graag bij.

Voor de natuur is het groen belangrijk als schuilplek, broedplaats en voedselbron. Iedere plant heeft z’n eigen unieke relaties met verschillende soorten organismen. Sommige plantensoorten hebben veel verschillende relaties, anderen weinig. Dat noemen we natuurwaarde. Zo heeft een eik bijvoorbeeld maar liefst 700 verschillende relaties en een plataan maar een handjevol.
Stadskwekerij De Kas zet zich in voor de aanleg van meer groen met een hoge natuurwaarde.
Bewoners kunnen bij ons terecht voor advies over de juiste plantkeuze en de toegevoegde waarde van de planten voor andere organismen, zoals: vogels, vlinders, bijen en hommels. Op onze kwekerij vind je allerlei planten met een hoge natuurwaarde.

Minstens zo belangrijk is het groen voor de mensen zelf! Uit onderzoek blijkt dat mensen zich veiliger, prettiger en vrolijker voelen als er meer groen in de straat is. Ook leidt groen tot meer sociaal contact: mensen maken makkelijker een praatje.
Eén van onze kernwaarden is verbinding. Stadskwekerij De Kas stimuleert de vergroening van straten en de rol van bewoners zelf daarbij.

Groenbeheer hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Wij stimuleren planten te delen en te ruilen met elkaar. In de educatieve tuin rondom Stadskwekerij De Kas laten we zien wat bewoners zelf kunnen doen met ecologisch groen. We helpen met kennis, vaardigheden en allerhande materialen zodat bewoners ook daadwerkelijk aan de slag kan gaan.